Sheldon is a fan of facebook

sheldon-facebook-fan-human-contact

Classic Sheldon

sheldon-peny-fun-burn

Classic Sheldon

sheldon-cooper-suffer-silence

Bazinga!

jim-parsons-riddler-casting

New level of Rock-Paper-Scissors

sheldon-cooper-rock-paper-scissors

Pretty boy Sheldon Cooper

sheldon-girls-the-big-bang-theory

Sheldon speaking to God

sheldon-star-wars-god

If Sheldon was real

sheldon-real-life-show

Caring Sheldon

sheldon-the-big-bang-theory-leonard

Bazinga cake

cool-cake-Big-Bang-Theory-Sheldon